Skatterådgivning

Rådgivning om skat, moms og afgifter
Nu-Revi har stor ekspertise inden for skatterådgivning og kan være behjælpelige i flere sammenhænge.

Blandt de skattemæssige forhold, som vi rådgiver og assisterer inden for, kan nævnes:

• Generationsskifte
• Etablering af virksomhed
• Køb og salg af virksomhed
• Omstrukturering og omdannelse
• Kapitalafkast- og virksomhedsskatteordningen
• Rekonstruktion
• Investeringer
• Sambeskatning
• Skatte- og momssager
• Moms og afgifter generelt

Vi holder os konstant ajour med udviklingen i skattelovgivning og -praksis, og vi udvikler løbende aktuelle rådgivningskoncepter, så vi altid er opdaterede mht. skatterådgivning.

Personlig kontakt
Nu-Revi er mere end tal og dokumenter. Vi lægger stort engagement i alle opgaver – fra start til slut. Vi er nærværende, og personlig kontakt er nøgleordet i vores arbejde i skatterådgivning og meget mere.
Via sparring med dig hele vejen igennem opnår vi det bedste resultat inden for skatterådgivning, og du ved hele tiden, hvor i processen med skatterådgivning vi er.

Din fremtid
Vi ser ikke blot på din virksomheds økonomi, men også på hvilke økonomiske planer, du har for fremtiden, og herud fra giver vi skatterådgivningen.
På den måde giver vi ikke bare skatterådgivning om din situation her og nu, men også om, hvordan vi bedst opfylder dine ønsker for de kommende år.