Priser og kvalitet

Generelt tilbydes vores ydelser til konkurrencedygtige priser uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Timesatserne er fastsat ud fra de enkelte medarbejderes kvalifikationer på de respektive opgaver.

Kr.

Ansvarlig partner, statsautoriseret revisor

1.950 pr. time

Ledende revisorer, cand.merc.aud

950 pr. time