Revision

Revision af små og mellemstore virksomheder
Nu-Revi udfører lovpligtig revision med henblik på påtegning af årsrapporter.
Revisionen tilrettelægges under hensyntagen til kvalitetskravene fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

En ærlig løsning
Vi anvender revisionsmodeller, der er målrettet den enkelte kundes specifikke forhold til revision. Revisionsarbejdet udføres altid til en fast aftalt pris eller efter tidsforbrug.
Hos Nu-Revi får du således ingen ubehagelige overraskelser, da vi efterlever alle aftalte betingelser mht. revisionen. 
Nu-Revi vægter personlig kontakt med vore kunder meget højt, og vi sørger for en grundig dialog med dig under hele processen af revision. 

Vi gør således meget ud af at opnå forståelse for din virksomhed, og vi vægter nærvær fra start til slut af revisionen.

Mere end andre revisorer
Hos Nu-Revi får du lidt mere end hos andre revisionsvirksomheder.
Vi udviser stort engagement under alle revisionsopgaver, og vi tager gerne din privatøkonomi med i betragtning, hvis du har særlige ønsker til, hvordan din situation skal se ud i fremtiden.

Udvidet revision 
Konstaterer vi forhold under revisionen, som ikke umiddelbart kan afklares, eller som vækker mistanke om uregelmæssigheder, vil revisionen efter aftale med direktion eller bestyrelse blive udvidet med henblik på belysning af forholdene. Vi udfører revisionen efter dine behov og ønsker.