Bogføring

Rådgivning – skat, moms og afgifter 
Mange mindre danske virksomheder har ikke deres egen bogholderifunktion ud over at føre kasserapport over løbende ind- og udbetalinger og at skrive fakturaer. Her kan Nu Revi træde til med bogholderimæssig registrering m.v.

Lad os stå for bogføringen af virksomheden
Derfor kan det være en fordel at overlade dette arbejde til os, så du kan koncentrere sig om at drive virksomhed i stedet for at sidde på kontoret.
Nu-Revi leverer de nødvendige oplysninger til indberetninger til offentlige myndigheder. Samtidig skabes der ved edb-bogføringen overblik over virksomhedens øjeblikkelige økonomi i form af perioderegnskaber.