Regnskab

Rådgivning – skat, moms og afgifter
Selskaber skal overholde meget detaljerede krav i årsregnskabslovgivningen, og eksempelvis pengeinstitutter stiller store krav til regnskabsaflæggelsen for at fortsætte långivningen eller yde nye lån.

Krav til oplysninger
Disse årsrapporter giver et nuanceret billede af virksomhedens driftsøkonomiske situation, men skattevæsenet har egne krav til oplysningerne og egne regler om regnskabsaflæggelse.
Virksomhedens årsrapport skal derfor omarbejdes til brug for selvangivelsen, og også her kan vi stille vor erfaring og viden til rådighed.